Anunţuri

Anunt concurs-post vacant ingrijitor I

ROFUIP/OME nr. 4183/04.07.2022

Ordin nr. 3.551/07.04.2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023

  • Ordin nr. 3.158/17.02.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022
    • Anexa: Lista competițiilor sportive şcolare naționale ce se vor organiza și desfășura în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME + Lista competițiilor sportive şcolare naționale pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar, ce se vor organiza și desfășura în cadrul Campionatelor naționale școlare, în anul școlar 2021-2022, cu finanțare ME

Ordin nr. 3.123/09.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Ordin comun ME/3030/14.01.2022_MS/82/13.01.2022

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, Prahovala data de 13.01.2022.Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor cu baza în Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina este: 85%, 33 de angajați fiind vaccinați, din totalul de 39 de salariați/cu baza ai unității școlare.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, Prahovala data de 03.12.2021.Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina este: 77,77%, 35 de angajați fiind vaccinați, din totalul de 45 de salariați ai unității școlare.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, Prahovala data de 26.11.2021.Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina este: 75,56%, 34 de angajați fiind vaccinați, din totalul de 45 de salariați ai unității școlare.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, Prahovala data de 19.11.2021.Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina este:

– 75,56%, 34 de angajați fiind vaccinați, din totalul de 45 de salariați ai unității școlare.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, Prahova, la data de 12.11.2021.Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina este:

– 73,33%, 33 de angajați fiind vaccinați, din totalul de 45 de salariați ai unității școlare.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Centrale, Municipiul Câmpina, Prahova
Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din Școala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina este:

74,36%, 29 de angajati fiind vaccinati, din totalul de 39 de salariați cu baza în unitatea școlară;

68,88%, 31 de angajați fiind vaccinați, din totalul de 45 de salariați ai unității școlare.
Ministerul Educatiei a solicitat, pe 29 octombrie 2021, afisarea ponderii personalului propriu vaccinat pe site-ul inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul fiecarei unitati/institutii de învatamânt si al fiecarei unitati conexe.

OM comun ME/MS pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 nr. 5196/1756/03.09.2021

Structura anului şcolar 2021-2022

HCJSUPH-scenariu de functionare unitate scolara incepand cu 05.05.2021

ORDIN nr. 3.755/560/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Hotărârea CJSU nr. 21/19.03.2021

Ordin nr. 3.243/5.02.2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022 

Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

O R D I N pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OMEC%203108_2021.pdf

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Hotărări Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

OMEC nr. 6122/07.12.2020

OMEC nr. 5977/09.11.2020

OMEC nr. 5972/08.11.2020

Hotărârea nr. 58/09.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea scenariului propus de unitatea de învăţământ, avizat de ISJPH şi DSPPH pentru perioada după 12.10.2020.http://www.isuprahova.ro/pdf/Hotarari_CJSU/2020/Hot%20nr%2058%20din%2009.10.2020.pdf

Hotărârea nr. 53/02.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea scenariului propus de unitatea de învăţământ, avizat de ISJPH şi DSPPH pentru perioada după 05.10.2020.http://www.isuprahova.ro/pdf/Hotarari_CJSU/2020/Hot%20nr.53%20din%2002.10.2020.pdf

În perioada 25 – 29 septembrie, activitatea didactică în unitățile de învățământ desemnate secții de votare se va desfășura exclusiv online, conform unui ordin si metodologiei privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.545/2020.

Hotărârea nr. 48/18.09.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea scenariului propus de unitatea de învăţământ, avizat de ISJPH şi DSPPH pentru perioada după 18.09.2020. http://www.isuprahova.ro/hotarari_CJSU.html

Anexa 2 a Hotărârii nr. 46/09.09.2020 a CJSUPH/Lista unităţilor -Scenariul 2 http://www.isuprahova.ro/pdf/Hotarari_CJSU/2020/Anexa%202%20-%20Scenariul%202.pdf

Hotărârea nr. 46/09.09.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea scenariului propus de unitatea de învăţământ, avizat de ISJPH şi DSPPH pentru perioada 14-18.09.2020. http://www.isuprahova.ro/hotarari_CJSU.html

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEC%20nr.%203125_2020%20structura%20an%20%C5%9Fcolar%202020-2021.pdf