R.O.F.U.I.

Conform art. 2. alin 4 si alin 5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183/2022, vă rugăm să contribuiţi cu sugestii de îmbunătăţire a proiectului ROFUI (ROFUI nr. 535/02.02.2023, disponibil pe site) pentru realizarea noului ROFUI, valabil în anul şcolar 2023-2024 (vă rugăm să indicaţi art., pagina din documentul iniţial, respectiv forma finală propusă a art./aliniatului/sintagmei… modificat/-e). Sugestiile de îmbunătăţire din partea membrilor/reprezentanţilor Consiliului Reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei Părinţilor, Consiliului Elevilor şi Consiliului Profesoral sunt aşteptate pe adresa de email a unităţii şcolare până la data de 07.11.2023, ora 12.00 (scoalacentralaph@gmail.com).

Conform art. 2. alin 4 si alin 5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183/2022, vă rugăm să contribuiţi cu sugestii de îmbunătăţire a proiectului ROFUI de mai sus, pentru realizarea noului ROFUI, valabil în anul şcolar 2022-2023 (vă rugăm să indicaţi art., pagina din documentul iniţial, respectiv forma finală propusă a art./aliniatului/sintagmei… modificat/-e). Sugestiile de îmbunătăţire din partea membrilor/reprezentanţilor Consiliului Reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei Părinţilor, Consiliului Elevilor şi Consiliului Profesoral sunt aşteptate pe adresa de email a unităţii şcolare până la data de 07.10.2022, ora 12.00 (scoalacentralaph@gmail.com).

Conform art. 2. alin 4 si alin 5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, vă rugăm să contribuiţi cu sugestii de îmbunătăţire a ROFUI nr. 3345/28.10.2020, pentru realizarea noului ROFUI, valabil în anul şcolar 2021-2022 (vă rugăm să indicaţi art., pagina din documentul iniţial, respectiv forma finală propusă a art./aliniatului/sintagmei… modificat/-e). Sugestiile de îmbunătăţire din partea membrilor/reprezentanţilor Consiliului Reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei Părinţilor, Consiliului Elevilor şi Consiliului Profesoral sunt aşteptate pe adresa de email a unităţii şcolare până la data de 13.10.2021, ora 12.00 (scoalacentralaph@gmail.com).

Conform art. 2. alin 4 si alin 5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020. Sugestiile din partea membrilor/reprezentanţilor Consiliului Reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei Părinţilor, Consiliului Elevilor şi Consiliului Profesoral sunt aşteptate pe adresa de email a unităţii şcolare până joi, 22.10.2020, ora 12.00(scoalacentralaph@gmail.com).

Art.2.(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările  ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările  ulterioare  ale  acestuia  se  aprobă,  prin  hotărâre,  de  către  consiliul  de administraţie.