Mijloace de învăţământ

Lista cu mijloacele de invatamant omologate in vederea utilizarii https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20cu%20mijloacele%20de%20invatamant%20omologate%20in%20vederea%20utilizarii%20lor%20in….pdf