Viziune, Misiune, Valori

VIZIUNEA

Şcoala Gimnazială Centrală, municipiul Câmpina, va asigura elevilor oportunităţi de dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă, de formare a unei personalităţi autonome, dobândire a competenţelor necesare inserţiei sociale, participării cetăţeneşti active şi a deprinderilor de muncă intelectuală pentru a avea succes într-o societate a cunoaşterii şi a educaţiei permanente.

MISIUNEA

Şcoala Gimnazială Centrală, municipiul Câmpina, este punctul de plecare în asigurarea unui învăţământ deschis, flexibil, capabil să formeze competenţe cheie, să ofere copiilor şanse egale printr-o educaţie de înaltă calitate într-un mediu stimulator, modern. Şcoala Gimnazială Centrală îşi propune să dezvolte o strânsă  colaborare şcoală- familie-comunitate  care va contribui la îmbunătățirea bunăstării elevilor și la înlăturarea oricărei bariere în calea învățării, sănătății și fericirii copiilor /elevilor unităţii şcolare.

VALORILE ORGANIZAŢIEI:

  • Creativitate
  • Integritate
  • Performanţă
  • Egalitatea de şanse
  • Perfecţionarea continuă
  • Colaborare şi parteneriat

ŢINTE STRATEGICE:

  1. Creşterea calităţii actului educaţional prin formarea cadrelor didactice din școală pentru adoptarea strategiilor didactice la cerințele unui învățământ activ-participativ.
  2. Creşterea performanţelor scolare prin atingerea nivelului maxim de promovabilitate la examenele naţionale si obtinerea de premii si mentiuni la concursurile scolare si extrascolare.
  3. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi cadrele didactice, necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare.
  4. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate.