TEZE AN ŞCOLAR 2020-2021

ORDIN Nr. 5977/2020 din 9 noiembrie 2020privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 http://educatiacontinua.edu.ro/upload/1605262258_OMEC_5977.pdf