Resurse materiale

          Baza materială a şcolii constă într-un corp de clădire organizat pe verticală dispunând de subsol, demisol, P+2E, construcţie modernă destinată procesului de învăţământ primar şi gimnazial. Terenul aferent este de 5275 mp, suprafaţa construită de 1981 mp, iar suprafaţa desfăşurată de 6483 mp.

Încăperile clădirii sunt multiple, aceasta dispunând de 22 săli de clasă şi cabinete, 4 laboratoare, sala de sport, cabinet medical, biblioteca. În afară de aceste spaţii principale, scoala dispune şi de spaţii de depozitare aferente.