R.O.F.U.I.P.

O R D I N pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OMEC%203108_2021.pdf

ORDIN Nr. 5977/2020 din 9 noiembrie 2020privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 http://educatiacontinua.edu.ro/upload/1605262258_OMEC_5977.pdf

Ordin nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ROFUIP%202020%20-%20anexa%20ordin%20nr.%205.447_2020.pdf

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.249/2020 (modificări și completări operate în contextul pandemiei COVID-19)

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204249_modificare%20ROFUIP.pdf

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 (care modifică și completează preponderent Anexa-Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar)

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/3027_2018_2.pdf

Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.079/2016) https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Regulament%20cadru.pdf