Proiectului „INSPIRE”

Proiectul „INSPIRE – INspiration Sportsmanship Pride Individual responsibility Respect Express yourself” în cadrul Programului Erasmus+, Cheia de acţiune 2: parteneriate strategice se va desfăşura în perioada anilor şcolari 2020-2022, conform Acordului de parteneriat nr. 2020-1-IT02-KA201-079593 încheiat între agenția italiană Erasmus + şi Școala publică locală IC. ALDO MORO-coordonator, 95167830637, Via Thomas Eliot, snc – 80147 – Napoli – Italia, Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina, 28978311, Calea Doftanei. nr. 13 – 105600, Campina – Romania-partener

Aici puteţi urmări activităţile în cadrul proiectului „INSPIRE”

Materiale „INSPIRE”