Index legislativ

Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public: Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislatia aplicabilă:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată 2019)

HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.405/2017 privind lista documentelor de interes public care se comunică din oficiu

Formulare:

LISTA documentelor de interes public emise de Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina, conform Legii nr. 544/2001

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii şcolare
 2. Structura organizatorică
 3. Programul de funcționare și coordonatele de contact ale instituţiei: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 4. Programul de audiențe
 5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea unităţii şcolare
 6. Starea învăţământului
 7. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii şcolare şi bilanţul contabil
 8. Proiecte de acte normative supuse consultării publice
 9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei
 10. Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul unităţii şcolare conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii
 11. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate
 12. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante