Examene de incheiere situatie scolara

O R D I N pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OMEC%203108_2021.pdf