Consultati si…

OMEC nr. 4979/14.08.2020 privind aprobarea Metodologiei privind constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/metdologie%20%2B%20calendar%20CPEECN%202020.PDF

Legislatie-ordine de ministru https://www.edu.ro/legisla%C8%9Bie-ordine-de-ministru