Combaterea violenţei şcolare şi a bullying-ului

ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying

LEGE nr. 221 din 18 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011