Codul etic-cadru

Ordinul nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar: https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204831.pdf