Evaluare Națională VIII 2021

Informatii utile EN-2021-VIII

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

OMEC nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru absolvenții clasei a-VIII-a și pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021 https://rocnee.eu/sites/default/files/2021/programescolare/OME_ENVIII_BAC_3237_05022021

https://rocnee.eu/sites/default/files/2021/programescolare/OME_ENVIII_BAC_3237_05022021_Anexa_1.PDF

Modele de subiecte EN VIII 2021 http://subiecte.edu.ro/2021/evaluarenationala/modeledesubiecte/

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021+ Calendar 2021

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2021

Limba si literatura romana-22.06.2021

Matematică-24.06.2021